Včielky z obalov z kindervajíčok

Včielky z obalov z kindervajíčok

Jarné slnko zasvietilo, včielky z úľov vyvábilo.
Včielky letkom v blízke kraje,
Prezerajú lúky, háje.
Nastal zhon a šum:
Bzz, bzz, bzum!

 

  • Plastové obaly z obalov hračiek v kindervajíčkach
  • Chlpaté drôtiky čierne
  • Kartónový kotúčik z toaletného papiera
  • Žltú a čiernu farbu
  1. Kartónovú časť rolky z toaletného papiera si rozmeriame na 6 rovnakých dielov a nastriháme na krúžky.
  2. Pomocou prstou krúžky vytvarujeme na šesťuholníky. Jednou stranou ich k sebe prilepíme a namaľujeme na žlto. Čím viac šesťuholníkov vystrihnite, tým väčší bude včelí plást.
  3. Zo žltých plastových obalov na hračky v čokoládových vajíčkach urobíme včely. Omotáme okolo nich čierny chlpatý drôtik a konce vyformujeme do tykadiel. Farbou alebo fixkou dokreslíme včielke oči.
  4. Včielky uložíme do okienok vyrobeného plástu z toaletného papiera.

Ak ste dokázali vyrobiť alebo ukuchtiť dielko podľa nášho návodu, nenechajte si ho len pre seba. Ukáže ho aj ostaným šikovníčkom! Odfotografujte ho a pošlite nám do Galérie cez FORMULÁR.